Grafiks / Timetable

KATRU DIENU / EVERY DAY

11:00            15:00

12:00            16:00

13:00            17:00

14:00             18:00

MAKSA / PRICE

Pieaugušajiem /adults . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 €

Ģimenēm ar /līdz 3 bērniem /family with 3 children . . . . . . 12 €

Bērniem līdz 14 g. /children up to 14 years old  . . . . . . . . . . . 3 €

Bērniem līdz 4 g. /children up to 4 years old  . . . . . . . . . . . . . 0 €

KONTAKTI / CONTACTS

Iekāpšana/Stop: Tirgus un Ostas ielu krustojums/Crossing of the Tirgus and Ostas iela

Tālrunis/Telephone: +371 29262976

e-pasts/email: infogp@inbox.lv

Tūristu grupas pieteikt pa tālruni +371 29262976